22/09/14 Raad Leeuwarden stemt in met de stedenbouwkundige randvoorwaarden Potmarge gebied

Op basis van de in 2007 opgestelde Potmargevisie is een stedenbouwkundige ontwikkeling met bijbehorende welstandsrichtlijnen voorgesteld aan de raad. Het betreft een invulling die gericht is op zorg, waarbij zowel intramurale als extramurale huisvesting zal worden gerealiseerd. In het voorstel wordt de voetprint van de huidige bebouwing (kassencomplex Smeding en zorgcomplex Parkhove) aanmerkelijk gereduceerd ten behoeve van een opener en groener karakter. Daarnaast zal het terrein opengesteld worden voor het publiek, doordat de huidige afrasteringen rond het terrein zullen verdwijnen. VNL architecten is inmiddels, in opdracht van Stichting Palet, bezig met de vormgeving voor de diverse gebouwen.

11/09/14 Een uitnodigend gezondheidscentrum

Op donderdag 11 september 2014 is er een positieve recensie verschenen met betrekking tot het nieuw gebouwde gezondheidscentrum "De Hertog" in Franeker. Er wordt in het artikel gesproken over een "overtuigende verrijking", waaruit de waardering voor ons ontwerp blijkt. Artikel in de Leeuwarder Courant, door Peter Karstkarel.

01/05/14 Deftige metamorfose in Sint Annaparochie

Artikel in de Leeuwarder Courant, door Peter Karstkarel.