01/10/14 Project VNL-architecten geselecteerd voor "Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2014"

Op 11 en 18 september jl. is de jury voor de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2014 bijeengekomen om de inzendingen te beoordelen. Er zijn voor deze prijs 45 architectuurontwerpen ingezonden, waaruit de jury 14 bouwwerken heeft geselecteerd. Onder de geselecteerde bouwwerken bevindt zich onze inzending van Levensloopbestendige sociale huurwoningen in St. Annaparochie. Tijdens de editie van de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2012 heeft VNL-architecten de LC-publieksprijs gewonnen met de uitbreiding van een woning aan het Fioringras te Leeuwarden.

22/09/14 Raad Leeuwarden stemt in met de stedenbouwkundige randvoorwaarden Potmarge gebied

Op basis van de in 2007 opgestelde Potmargevisie is een stedenbouwkundige ontwikkeling met bijbehorende welstandsrichtlijnen voorgesteld aan de raad. Het betreft een invulling die gericht is op zorg, waarbij zowel intramurale als extramurale huisvesting zal worden gerealiseerd. In het voorstel wordt de voetprint van de huidige bebouwing (kassencomplex Smeding en zorgcomplex Parkhove) aanmerkelijk gereduceerd ten behoeve van een opener en groener karakter. Daarnaast zal het terrein opengesteld worden voor het publiek, doordat de huidige afrasteringen rond het terrein zullen verdwijnen. VNL architecten is inmiddels, in opdracht van Stichting Palet, bezig met de vormgeving voor de diverse gebouwen.