“IEDERE SITUATIE EN IEDERE VRAAG IS UNIEK,
IEDERE OPLOSSING MOET DAT OOK ZIJN”VNL architecten is een groeiend bureau in een krimpende markt. Opgericht in 2010, midden in de crisis, kenmerkt het bureau zich door lef! Ondanks dat het bureau relatief jong is, deelt het toch meer dan 15 jaar aan kennis en ervaring.

Het bureau is gevestigd in Grou en dit is een bewuste keuze! Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid kunnen files worden vermeden en tijd worden bespaard. De locatie vormt samen met de keuze voor de huisvesting in het voormalige Raadhuis (hergebruik) de basis voor een duurzame bedrijfsvoering. Duurzaamheid wordt door VNL architecten niet gezien als een toepassing maar een bewustwording.

VNL architecten is een maatschappelijk betrokken bureau en is continu op zoek naar een verbeterd woon en zorg klimaat. Zo is het bureau onder andere nauw betrokken bij onderzoeken naar het menselijk brein en de vertaling van de onderzoeksresultaten naar nieuwe woonconcepten voor starters, senioren en verpleging.
Ook maakt het bureau deel uit van onderzoeksgroep “Natuurlijk!”, welke zich richt op het beantwoorden van specifieke vraagstukken van opdrachtgevers uit de maatschappelijke sector.

VNL architecten is een bureau dat zich continu (door)ontwikkelt. Er wordt vanaf het begin van het ontwerpproces gewerkt met 3D tekenprogramma’s en het bureau heeft ervaring met het werken met een BIM (Building Information Model). De reden voor het werken en investeren in dergelijke bouwprocessen is het streven naar de hoogste kwaliteit van een project door mogelijke bouwfouten op voorhand te elimineren.

Dat kwalitatief goede architectuur belangrijk is voor het bureau blijkt ondermeer, doordat zowel Teunis Vonk als Robert Landstra een bestuursfunctie bekleden binnen de BNA Kring Friesland (Bond van Nederlandse Architecten). Hieruit spreekt betrokkenheid met de branche en wordt getracht op regionaal niveau architecten te stimuleren en de architectuur in het noorden naar een hoger niveau te brengen.

De projecten die inmiddels door VNL architecten zijn opgeleverd en waar op het moment aan wordt gewerkt, variëren van kleine gevoelige ingrepen tot grote en uiterst complexe opgaven.
Hierbij is elk ontwerp ontstaan uit een gezamenlijke zoektocht naar het hoogst haalbare resultaat, zonder daarbij het kosten aspect uit oog het te verliezen.

Buro visie