Curriculum Vitae

Hieronder vindt u de CV van Robert Landstra

Naam:
Voornaam: 
Roepnaam: 
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Landstra
Robert Marc
Robert
8 juli 1973
Wommels
Nederlandse


Werkervaring

2010 VNL architecten, Grou. Eigenaar en directielid.
2006 - 2009 CRE8 architecten, Leeuwarden. Oprichter en directielid.
2001 - 2006 Grunstra Architecten Groep BNA, Bolsward. Werkzaam als parttime designer/ 3D-tekenaar van 2001 tot 2002, werkzaam als architect van 2002 tot 2006.
2000 Faro architecten, Lisserbroek. Werkzaam als parttime designer.

Opleiding

1999 - 2004 Technische Universiteit Delft, faculteit bouwkunde, afstudeerrichting architectuur.
Afstudeeronderwerp: Het Möbius theater te Bolsward..
Afstudeercommissie: Peter Luthi, Saskia de Wit en Bas Gremmen.
1995 - 1999 Hogere technische school. Noordelijke hogeschool Leeuwarden, afstudeerrichting         architectuur. Afstudeeronderwerp: ondergronds bouwen Leidse plein Amsterdam.
1991 - 1995 Middelbaar technisch onderwijs. Friesland College Leeuwarden, sector techniek, opleiding bouwkunde.
1989 - 1991 Hoger algemeen voortgezet onderwijs. Titus Brandsma College te Bolsward 4 HAVO.
1985 - 1989 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. R.J. Sipkensschool, Openbare school voor Mavo te sneek.

Stage-ervaring

1998 Grunstra Architecten Groep BNA, Bolsward. Werkzaam als tekenaar van 1 april 1998 t/m         17 augustus 1998
1997 - 1998 HBG / BML, Leeuwarden. Werkzaam als werkvoorbereider van 1december 1997 t/m 31 maart 1998.

Gepubliceerd werk


 • "De Bron, blikvanger in de donkere dagen". Ontwerp voor uitbreiding basisschool. Gepubliceerd door regionaal nieuwsblad.
 • "Kinderen helpen hun school ontwerpen" gepubliceerd door Grunstra Architecten Groep BNA, in hun folder "Archetype", jaargang 3, editie 4. (.PDF)
 • "Mix to the max". Openbare ideeënprijsvraag uitgeschreven door het NIROV. Een visie voor het nastreven van een 24-uurs bezetting van een ruimte. Gepubliceerd door het NIROV, Cluster Architectuur, Stedebouw en Landschap. (2003)
 • "Belvédère prikkelt fantasie ontwerpers en architecten". Ontwerp voor een belvédère / expositieruimte. Gepubliceerd door de "Leeuwarder Courant" bijlage "Freed" (vrijdag 20 juni 2003)
 • "Tramhalte wordt slakkenhuis". Nieuwe snackbar in Bolsward. Gepubliceerd door Grunstra Architecten Groep BNA, in hun folder "Archetype", jaargang 1, editie 2. (.PDF)
 • "Ruimte voor openbaarheid". Ontwerponderzoek naar het alledaagse openbare gebouw. Gepubliceerd door de BNA en de studiestichtingen Stagg, Staro en Stawon. (2002)
  www.ruimtevooropenbaarheid.nl
 • "Architecten moeten ontmoeting de ruimte geven". Studie naar mogelijkheden van openbare ruimte. Gepubliceerd door Grunstra Architecten Groep BNA, in hun folder "Archetype", jaargang 1, editie 1. (.PDF)
 • "Bank voor centrale hal Bloemkamp". Ontwerp voor een zitbank in opdracht van houtbond CNV. Gepubliceerd door het "Bolswards Nieuwsblad".
 • "Woninginrichter uit Wommels verhuist naar Bolsward". Ontwerp voor een bedrijfspand plus woning op bedrijventerrein de Ward te Bolsward. Gepubliceerd door het "Bolswards Nieuwsblad". (woensdag 10 januari 2001)
 • "Woonvaria verhuist van Wommels naar Bolsward". Ontwerp voor een bedrijfspand plus woning op bedrijventerrein de Ward te Bolsward. Gepubliceerd door "Op e Skille". (Nr.2 -  januari 2001)
 • "Vlinders in je buik......of het analyseren van een detail". De analyse van een detail, onderdeel van het A3 moduul. Gepubliceerd door Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde. (2000)
 • "Architectenkantoor tijdelijk "dakloos". Ontwerp voor uitbreiding hoofdkantoor Grunstra Architecten Groep BNA te Bolsward (uitgewerkt en deels mee ontworpen tijdens mijn stage periode). Gepubliceerd door het "Bolswards Nieuwsblad". (woensdag 17 juni 1998)
 • "Functioneel bouwen om je er in thuis te voelen". Ontwerp voor een woning op het bedrijventerrein aan de Walperterwei te Wommels. Gepubliceerd door "Diggelfjoer". (Nr. 9 mei 1998)
 • "Observatiepost voor Otterpark Aqualutra" Ontwerp voor fokstation / nachtverblijf / observatiepost. Gepubliceerd door "Leeuwarder Courant".

Tentoongesteld werk


 • "MAUK" (prijsvraag uitgeschreven door de stichting "Op Toutenburg", ontwerp voor een belvédère/ expositieruimte) tentoongesteld in het Bos van Ypey te Tytsjerk.
CV Robert Landstra