Op al onze opdrachten is uitsluitend van toepassing De Nieuwe Regeling rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur (DNR2011), waarin onder meer aansprakelijkheidsbeperkingen zijn opgenomen, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004.

De DNR kunt u via onderstaande link downloaden.

DNR 2011 ( PDF, 85 Kb)
DNR 2011 (Engelse versie) ( PDF, 82 Kb)

De toelichting op de DNR 2011 kunt u via onderstaande link downloaden.

Toelichting DNR 2011 ( PDF, 116 Kb)
Toelichting DNR 2011 (Engelse versie) ( PDF, 113 Kb)

DNR2011