GOED te Franeker

Gezondheidscentrum Onder Een Dak te Franeker.

Ons bureau is samen met FOOQ vanaf het begin betrokken geweest bij het initiatief voor een GOED op de zichtlocatie van het voormalige ESSO terrein aan de Hertog van Saxenlaan, welke een belangrijke verbindingsweg vormt tussen de rondweg en het historisch centrum van Franeker. Gedurende de ontwikkelingsperiode van initiatief tot schetsontwerp heeft het oorspronkelijke programma zich steeds verder uitgebreid met nieuwe participanten. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het volgende programma: 3 huisartsenpraktijken, een apotheek, een consultatiebureau, een verloskundigen praktijk, een fysiotherapie praktijk, een mensendieck praktijk, een kantoorruimte voor maatschappelijk werk, een kantoor voor thuiszorg, het regiokantoor voor de hulpverleningsdienst Frysl‚n en een algemene vergaderruimte.
De grootste uitdaging voor ons bureau lag in het vertalen van het programma van eisen van de 3 huisartsenpraktijken naar een functionele en flexibele plattegrond die niet alleen moest voldoen aan alle eisen van de LHV, maar ook verdere samenwerking tussen de praktijken in de toekomst niet in de weg mag staan, maar deze door haar opzet juist moet stimuleren. Daarnaast mocht de identiteit van de verschillende praktijken niet verloren gaan en moest deze in de organisatie van de plattegrond en in de praktijk vooralsnog duidelijk herkenbaar zijn. Herkenbaarheid en overzicht hebben in de gehele opzet van het ontwerp een cruciale rol gespeeld. Zo is gezocht naar een opzet die bewegwijzering in het gebouw grotendeels overbodig moet maken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een duidelijke geleding van functies binnen het gebouw en een clustering van de fysiotherapie - en mensendieck praktijk op de tweede verdieping en alle huisartsenpraktijken op de eerste verdieping. De apotheek die ook deels een verkoopfunctie bekleed heeft een prominente plek aan de Hertog van Saxenlaan gekregen en is samen met alle overige participanten gelegen op de begane grond van het gezondheidscentrum. Met als resultaat dat vanuit het atrium ter plaatse van de entree, de toekomstige bezoeker van het gezondheidscentrum in ťťn oogopslag zowel de trap, lift, de functies op de eerste en tweede verdieping als de apotheek en de overige functies gelegen aan de lichtstraat op de begane grond, kan onderscheiden.
De stedenbouwkundige massa van het gezondheidscentrum is ontstaan uit een samenspel tussen de massa van de aangrenzende bebouwing, de functie geleding en bezonning studies waardoor het zich naadloos voegt in het totaalbeeld van de Hertog van Saxenlaan. De invloed van de bezonning studies is overigens niet alleen terug te vinden in de massa geleding van het gezondheidscentrum, maar tevens in de noordelijke oriŽntering van de grote glasvlakken van het atrium en de lichtstraat. Hierdoor wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van daglicht in het gezondheidscentrum, zonder dat dit het klimaat nadelig zal beÔnvloeden. Ook is aan de zuidzijde van het gezondheidscentrum rekening gehouden met zoninval en reflectie door aan deze zijde de glaspartijen te voorzien van lamellen.
Met de architectuur is aansluiting gezocht bij de overwegend duidelijk herkenbare en veelal sobere jaren 30 en jaren 70 architectuur van de bestaande bebouwing aan de Hertog van Saxenlaan. Derhalve is gekozen voor een baksteen architectuur die zich ter plaatse van insneden (geleding) in de massa verbijzonderd door de toepassing van een afwijkende materiaalsoort.
GOED te Franeker