De Blei 13

Uitbreiding woning De Blei 13 te Grou
VNL architecten heeft een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van een vrijstaande hoekwoning uit 2003 aan de Blei te Grou. De straat is gelegen in een uitbreidingsplan welke gefaseerd is ontwikkeld tussen 2003 en 2006. De wens van de opdrachtgever was om op de begane grond een hobby ruimte te realiseren en twee extra slaapkamers op de verdieping.
De moeilijkheidsgraad voor deze uitbreiding lag in het feit dat de lage goot en flauwe helling van de kap het architectonische eindbeeld van de bestaande woning al min of meer had vastgesteld. Dit hield in dat de er gezocht moest worden naar een uitbreiding die dit krachtige architectonisch beeld respecteerde. Na een grondige analyse van mogelijkheden op de verdieping, bleek het toevoegen van een volume op de bestaande garage het meest effectief. Hiervoor moest in het bestaande gevelbeeld echter gezocht worden naar een verbindend element welke moest voorkomen dat het nieuw te bouwen volume zich zou verzelfstandigen van de bestaande woning. Dit element werd gevonden in het doortrekken van de bestaande daklijn. De daklijn welke zich sterk aftekent in het gehele architectonisch beeld, vormt nu het kader waarbinnen het volume van de uitbreiding op ingetogen wijze is opgelost. Doordat de bestaande woning nog relatief jong was en de gebruikte materialen nog steeds voorradig waren is er voor de overige aanpassingen in het gevelbeeld gezocht naar een compositie en materiaalgebruik welke naadloos aansluit op het bestaande architectonische beeld.
Ondanks meerdere ingrijpende aanpassingen, heeft de uitbreiding toch een ingetogen karakter.
De Blei 13