Kleinschalig wonen Parkhoven te Leeuwarden

Nieuwbouw voor dementie en somatiek.

VNL architecten is betrokken bij de vervangende nieuwbouw voor zorgcomplex Parkhove van Stichting Palet. Om een goed beeld van de doelgroep en de wensen en ideeen te krijgen hebben zij een dag stage gelopen in het voormalige zorgcomplex. Na deze ervaring kon al snel worden geconcludeerd dat het desbetreffende gebouw niet langer voldeed aan de wensen en ideeen van de huidige gebruiker en de huidige maatstaven in het algemeen. Een van de bevindingen was het continue conflict tussen de privé en openbare domeinen wat een constante onrust op de afdelingen tot gevolg had. In hun visie voor de vervangende nieuwbouw aan de Potmarge, is VNL-architecten uitgegaan van kleinschalige woningen waarbij met de opzet juist niet geredeneerd is vanuit de aandoening maar juist vanuit de mens in het algemeen. Om bij de verdere uitwerking van het plan de juiste architectonische beslissingen te kunnen nemen, werkt VNL-architecten nauw samen met de gebruikers en het Breincollectief, om te voorkomen dat de belevingswereld van mensen met een beschadigd brein wordt voorzien van verkeerde prikkels. Gezamenlijk wordt bepaald wat het juiste tijdsbeeld is, waaruit ontworpen dient te worden.
Parkhoven