Praedinius Gymnasium

Haalbaarheidsonderzoek Praedinius Gymnasium te Groningen.

In opdracht van de stichting ‘Openbaar Onderwijs Groep Groningen’ heeft ons bureau een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de uitbreidingsmogelijkheden van het Praedinius Gymnasium met 3 leslokalen. Beide lokaties van de school, de Turfsingel en de Kruitlaan, zijn door ons bureau grondig onderzocht op uitbreidingsmogelijkheden die binnen het bestemmingsplan vallen. In onze optiek biedt de locatie aan de Kruitlaan de meeste voordelen om de 3 leslokalen te realiseren aangezien hier de ruimte bestaat om de uitbreiding separaat te funderen en vervolgens op te bouwen. Het grote voordeel hiervan is dat er tijdens de bouw geen lokalen (tijdelijk) buiten gebruik hoeven te worden gesteld en dat de uitbreiding relatief eenvoudig te realiseren is. Door het realiseren van een solitair volume met een nieuw en eigentijds karakter op het plein aan de Kruitlaan, kan de achterkant situatie van het bestaande gebouw naar ons idee omgevormd worden naar een voorkant situatie.
Praedinius Gymnasium