Praedinius Gymnasium

“Technasiumruimte” Praedinius Gymnasium te Groningen
De Groningse Gymnasia willen met name meer vrouwelijke leerlingen interesseren voor het bčta onderwijs, in de vorm van het nieuwe examenvak “onderzoek en ontwerpen”. "Onderzoek en ontwerpen" bestaat uit een optelsom van allerlei verschillende activiteiten, zoals: onderzoeken doen, iets maken, brainstormen, presenteren en het ontvangen van opdrachtgevers, want het technasium werkt nauw samen met het bedrijfsleven. Dit vraagt vanzelfsprekend om een nieuw type onderwijsruimte, met een representatieve uitstraling.
Om al deze activiteiten te kunnen huisvesten in het bestaande gebouw aan de Kruitlaan 11 te Groningen, zijn er een aantal grote ingrepen nodig. Zo zal er een doorbraak gerealiseerd worden tussen het handvaardigheidlokaal en het ernaast gelegen leslokaal. Hierdoor ontstaat er één grote lesruimte. Deze ingreep is echter niet voldoende om het totale programma, nodig voor functioneren van het technasium, kwijt te kunnen. Daarom zal de kruipruimte van het leslokaal ook nog deels worden uitgegraven, waardoor er een verdiepte vloer ontstaat en er voldoende hoogte is voor het creëren van een tussenvloer.
Om deze nieuwe onderwijsvorm te stimuleren hebben de provincie Groningen en Europa €800.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van de verschillende Groningse Technasia.
Technasium