Het Theehuis te Grou

Nieuwbouw restaurant Het Theehuis te Grou.

Technasium Bogerman

Nieuwbouw technasiumruimte Bogerman te Sneek.

Brede school te Koudum

Nieuwbouw brede school De Welle en De Grovestins.

Transformatie badgebouw te Warten

Nieuw- en verbouw badgebouw jachthaven te Warten.

GOED te Franeker

Gezondheidscentrum Onder Een Dak te Franeker.

Op 'e hichte te Scharnegoutum

Architectenselectie basisschool te Scharnegoutum.

Praedinius Gymnasium te Groningen

Haalbaarheidsonderzoek Praedinius Gymnasium te Groningen.

Nij Franjum te Marssum

Gezondheidscentrum, jeugd- en ouderensoos te Marssum.