Noordvliet te Leeuwarden

Woonvorm Het Noordvliet te Leeuwarden.

Boulevard te Enschede

Verpleegaccomodatie Boulevard te Enschede.

Bloemkamp te Bolsward

Selectie ontwikkeling lokatie Bloemkamp te Bolsward.

Sint Franciscus te Coevorden

Woonzorgcomplex Sint Franciscus te Coevorden.